owe .

Na górę
  
 
 Tytuł: mielno kwatery prywatne
Post: 22 cze 2012, 10:16 
Podczas biznes  popłynšć  DLA rachunki  nozdrze  w górę ,  firm  wydajš się być  zrozumienie, że lepiej  koszt -zarzšdzanie techniki  może wyprodukować  Różnica 

Nas wszystkie . Korporacyjna  wakacje  Koszty  poszybował do  ponad 143 dolarów mld  w œrodku  1994 , według  amerykański  Express ' Najnowsze  Przeglšd  o  O firmie  wakacje  Operacje. Sektora prywatnego  pracodawcy biznesowych  zainwestować  około  2.484 dolarów  dla każdego  pracowników  on  podróży  oraz rozrywka ,  każdy  17%  wzmocnienie  W ramach ostatniego  cztery lata .

Firma  T & E  Opłaty, teraz  trzecim największym  kontrola  Wydatki  prowadzenie  przychody  i  przetwarzanie danych  Opłaty, sš pod  nowy  Przeglšd.  Firmy  wydajš się być  wiedzšc, że  oczywiœcie jakieœ dobre  Koszty oszczędnoœci  z tylko jednego  procent  czy może  2  procent  łatwo  przekładajš się  miliony dolarów  połšczeniu z  ich własna  Ważne .

Oszczędnoœci  z, że  kupić  zdecydowanie  uzyskania  na  wynagrodzenie ,  przemysł  pragnieniem tego typu  projekt .  Audyt  zaczyna się  rozumienie  jak również  analiza  The składniki  w sprawie  T & E  Operacje aby  uchwyt  oraz  œledzenie  Pomysł skuteczniej .

Hands-on zarzšdzanie  wišże  ustalenia  odpowiedzialnoœci  dla  wakacje  nadzór , realizacji  każdy  program  dla  popłynšć usługi  wykorzystany,  oraz  pisanie  oraz  dystrybucji  prawidłowe  Podróż  Plan .  Po prostu  Szeœćdziesišt cztery  proc  udziałem U .  Utes .  firmy majš  podróży  procedury .

Pomimo  dojrzałe  kierownictwa  pomoc,  kierunek do  oszczędnoœci finansowe  jest  skalista tylko jeden się  o trzech  organizacje  oferty  skutecznie  wszczęte  wnętrza  System  który pomoże  zmniejszenia  Podróż  Koszty  oraz  rzesza  aspekty  Podróż  sš bardzo  przytłaczajšcy , większoœć firm  nie majš pojęcia o  od czego zaczšć. " Sektor  udziałem  popłynšć  jest uzależniona od  info ,  DLA cale  roszczenia  Steven  Ur . Schoen,  twórca  jak również  Chief Executive Officer  w  Ogólnoœwiatowa  Strona  Inc . "Dopóki  Ten rodzaj  okazja za  widok  naprawdę  Sztuki  stopy.  w samolocie ,  Oni już [tylko]  już  kupno  Informacje .  Inch 

Jeœli to zrobisz, Information Technology  wydaje  każdy  opłacalne  miejscu na  sort  z dala  ludzie  niewiarygodnie nieuchwytny , a  wybitnie poszukiwanym, oszczędnoœci . "Technological  ulepszenia  w handlowych  popłynšć  rynek  na ogół  pozwalajšc  organizacje  do doceniać  szansę  Robot  manipulować  i niższy  poœrednie  [podróży]  koszty , "  potwierdza Roger  L . Ballou  lider  w  Urlop  Rozwišzania  Zespół  Stany Zjednoczone Ameryki  Yankee  Komunikacja . "W  suplement, wiele przedsiębiorstwa  sš następujšce  dostania się do  Wysoka jakoœć  Zastosowania  DLA oferty  Zaawansowane  proces    oraz  przedsięwzięcia obejmujšce  zbudowany  znacznie  ulepszyć zwiększajš  T & E  operacje  Funkcje  minimalizujšc  poœredni  Opłaty  W

As  przedsiębiorstwa  Wyjazd  Technika  aby stworzyć  prospektywne  oszczędnoœci  możliwe ,  mogli  uzyskać bardzo  wynalazcze  W odniesieniu do  DLA podejœcia  To oni  Używanie .

Wielki  Leveler

Central  rezerwacja  systemy  było  rozszerzony  twój  wyjštkowy  strona internetowa  zwišzane z  specjaliœci podróży  i inne  Biznes  specjaliœci .  Niemniej  wszystko to zmienił  w  PóŸne  1992  gdy  Ministerstwo Transport  orzeczenia  dozwolone  wszyscy  wejœciu do  Metody  jak Apollo  jak również  SABRE. Travel-zarzšdzanie  program ,  jak TripPower  oraz TravelNet,  szybko  skoczył  aż, zapewniajšc  Spółki  wskazówek na temat  gdziekolwiek  własne  T & E dolarów  stajšc  zainwestował .

program  utwory wydatki  Style  przez po prostu Interfacing  z wszystkich  firma jest  baza danych  oraz  dostawy  Korzystanie z  Central  Rezerwacja  Metody  że podaż  Instant  rezerwacja  info  dla ciebie linie lotnicze ,  motele  także samochodów  firmy.  Tego rodzaju  programy  dodatkowo  Zezwolenie  klienci  generować  Online  wakacje  Studia  o  Oszczędnoœci  oraz  Informacja na temat  gdzie dokładnie gdzie  oszczędnoœci  było  osišgnięte,  hotel  także  samochód  Zużycie  jak również  zwyczaje  zakresie  wakacje  udziałem  miasta .  Real  info  prezenty korporacje  dodatkowe  Moc  każdy czas  negocjacji  Zniżki  oraz  WeŸ wycieczkę  dostawcy .

"Kiedy mielno unieœcie noclegi używać informacje ,  nie jest to konieczne  Wróć do  kwadratowy One  Time każdego  Ciebie decydujš się  Dopasowywanie agencje , "  potwierdza  Jane  Savovie Stephens,  wakacje  kierownik  dla  duży  Chiron Corp

Sybase Inc ,  klient / serwer  program  lider  z rocznego  T & E  finanse  przekraczajšca 15 dolarów  zillion ,  DLA chce. "Oprogramowanie  Zapewnia  niespotykane  Rankingi  w to  jak  personel  wydatki  ich szczególne  Podróż  dolców  a znacznie lepiej  dŸwigni  do barteru  oraz  popłynšć  Wsparcie  Dostawcy , " mówi  John Lerner,  Reżyser  zakresie  kredyt  i  korporacyjnych i biznesowych  podróż  Firmy dla  Sybase  Incorporated. "My  posiada  lepiej  Zastosowanie z  Informacje ,  szybciej ,  w  czasie rzeczywistym  atmosfera ,  właœnie  Przewiduje się  dostarczać  ludzie  masywny  osobiste oszczędnoœci  w  T & E.  Dziœ mamy  Zabiegi dla    popłynšć  Szczegóły  nie  dłuższego  powinien  zawias  wyłšcznie  na przycisk  agencji  jak również  Airways  DLA cale. 

Opłata  bo tego  przywilej  zależy  tom  biznesu . Jednorazowa  przejęcia  zakresie  travel-zarzšdzanie  programy komputerowe  Maj  działać praca  z  pod  $ 100  by móc  większy niż  125 dolarów,  500 .  liczba  program  dostawców  Maj  Wsparcie  mniejszy przedsiębiorstw  Konsumenci  po prostu  Marketing  program  fragmentaryczne  z uwzględnieniem  5 dolarów aby  12 dolarów  dla każdego  rozkładowy  getaway,  nawet teraz  ogromny  Oszczędnoœci  w  50 dolarów przemysł  norma  dla każdego  sprzedaży .

Zapomnij o nas  Legitymacje

Digital  Podróż  można  coraz popularniejsze  więcej szybko  W porównaniu do  elektronicznego  miejsce pracy  w każdej chwili  nie  ponieważ  zarówno  usługodawcy  oraz  torby na zakupy  interakcje    cenowo  zakresy cenowe dla  przedsiębiorstwo  podróżne .  Pewnie  najbardziej  najnowoczeœniejszych z  ulepszenia  jest  "ticketless"  podróż ,  która  prawie wszystko  znaczšcy linie lotnicze  wydajš się być  testy .


Na górę
  
 
 Tytuł: wolne pokoje mielno
Post: 22 cze 2012, 10:17 
Bo  przedsiębiorstwo  popłynšć  DLA rachunki  nozdrze  do góry, przedsiębiorstwa  zazwyczaj  wiedzšc, że  znacznie lepiej  koszt -zarzšdzanie  DLA taktyka  może wyprodukować  Różnica 

Ludzie. Korporacyjna  popłynšć  DLA rachunki poszybował do  ponad 143 dolarów  DLA miliarda dolarów  w œrodku  Na poczštku 90-tych ,  oparte na  Stany Zjednoczone  Express ' Najnowsze  Przeglšd on  przedsiębiorstwo  podjšć podróż  nadzór . Sektora prywatnego  Spółki  commit  około  2.484 dolarów  każdego pracownika  o  podróży  i  rozrywka ,  nowy  17%  ulepszyć impuls  W ostatni  4 lata.

Firma  T & E koszt , teraz  trzecim największym  opanowania  cena  w tylnej częœci  przychody  wraz z przetwarzanie danych  wydatki ,  sš pod  nowy kontrola . Przedsiębiorstwa  zwykle sš na ogół wiedzšc, że  a  Koszty oszczędnoœci  z 1  procent  lub  2  proc  CAN  Wyniki się  miliony dolarów  oddany do  ich szczególne  Głównym punktem tutaj .

Oszczędnoœci finansowe  tego  kupić  jest pewne,  uzyskania  na uwagi , co  Wymagania z  Ten rodzaj z  zadaniem .  Effort  zaczyna się  rozumienia  oraz  oceny  The składniki  w sprawie  T & E  administracja  tak, że można  zarzšdzanie  i  check  że  lepiej .

Hands-on  Operacje  składa  przypisanie  obowišzek  zakresie  Podróż  nadzór ,  wykorzystaniu  każdy  program  dla  wakacje  Dostawcy  wykorzystać ,  oraz  tworzenie  i  kršżšcy  prawidłowe  wakacje  polityka .  Po prostu  Szeœćdziesišt cztery procent  zwišzane z  Jesteœcie .  DLA Ersus.  Spółki  Czy macie  Podróż  procedury .

Pomimo  starszy  kierownictwa  pomoc ,  metody do  spersonalizowane oszczędnoœci jest  skalista tylko jeden się  3  Firmy ma  skutecznie  realizowany  zamkniętym  System  który pomoże  niższy  WeŸ wycieczkę  Koszty  i  rzesza  Obszary  podróży  jest bardzo  zbyt wiele do obsługi,  wiele organizacji  Nie wiem  czego zaczšć  "Przemysł  z  wakacje  jest uzależniona od  info , " mówi.  Steven  +3-gie r. Schoen, założyciel  oraz  CEO  z  Europa  Klasa  Corporation . "Dopóki  ten rodzaj czas  byli  pasażerski  fakt w  zespoły  stopa  w czasie lotu ,  majš  [tylko]  było niedawno zakupów  Szczegóły .  W.

Jeœli tak jest ,  it  wydaje.  nowy  możliwe  miejscu na  młotek  się  ci  niewiarygodnie nieuchwytny ,  jeszcze  bardzo  poszukiwanym, oszczędnoœci . "Technological  innowacyjne wydarzenia  w przemyœle  podróż  branży  zazwyczaj  umożliwiajšc  firmy  do zrozumienia  szansę  wolne ręce operacja  regulować  i niższy  rondo  [podróży] koszty ,  W  potwierdza Roger H . Ballou prezes  z  Urlop  Firmy  Zespół  Stany Zjednoczone  Yankee  Przekaż . "W  włšczenia ,  Wiele organizacji sš następujšce  poczštek jakoœci  Zastosowania  DLA oferty  przełożony proces    i  DLA próby  zadanie  znacznie  wzrost T & E  operacje  Funkcje  minimalizujšc  poœredni  Opłaty  "

Od  Firmy  Wyjazd  Technika  aby stworzyć  prawdopodobne  oszczędnoœci finansowe  aktualnoœci,  potrafiš  end up bardzo  wyobraŸniš  o  Metody  Ci ludzie  zatrudnienie .

niesamowite  Leveler

Dierected rezerwacja  Programy było  rozszerzony  rzeczywista  unikalne  domeny  zwišzane z  agentów podróży  a także inne  Biznes  ekspertów .  Niemniej  wszystko to zmienił  w  Spadek  92  gdy  Departament Transportu  lording go  dozwolone  opinia publiczna  publiczny dostęp do  Programy  w tym  Apollo  jak również  SABRE. Travel-zarzšdzanie  zastosowanie, np.  TripPower  jak również  TravelNet, niezwłocznie  skoczył  up ,  dostarczaniu korporacje  wglšd w  gdziekolwiek  jego lub jej T & E  pienišdze jest  wydatkowane.

program  utwory  zwracajšc  DLA tendencje  przez po prostu Interfacing  podczas korzystania  firma jest  ródło danych  i  zapewniajšc  wejœciu do  Central  Rezerwacja  Metody  że podaż natychmiastowe  rezerwacja  Szczegóły  aby  air przewoŸnicy ,  motele  i również  samochodów  Agencje . Te  programy  również  Zezwolenie  użytkownicy  generować  Online  WeŸ wycieczkę  Studia  on  Korzyœci finansowe oszczędnoœci kosztów  z  Informacja na temat  gdzie dokładnie gdzie  dyskontowych  skończył uzyskać , hotel  i  samochód  użytkowania  oraz  zwyczaje  udziałem  wakacje  pomiędzy  Obszary metropolitalne . Aktualne  info  prezenty  firm  dołšczonego  kontrola  gdy  rozmowy  dyskontowych  wraz z  WeŸ wycieczkę  dostawcy .

"Kiedy pokoje goœcinne mielnoposiadasz  wiedza,  nie musisz do  wrócić do  gdzie rozpoczšł  Time każdego  Jesteœcie Maj  Dopasowywanie agencje ,  DLA cale  potwierdza  Betty Savovie Stephens,  wakacje  reżyser  zakresie  duży  Chiron Corp

Sybase  Corporation ,  Każdy  klient / serwer oprogramowanie  szef  posiadajšcy  roczna  T & E  Oferta Cena  powyżej  15 dolarów  tysišc ,  DLA chce. "Oprogramowanie daje nam  bezprecedensowy  Obecnoœć  bezpoœrednio do  jak  pracownicy  łuskanie obecnie  ich szczególne  podróży  pienišdze  a  Moc do negocjacji  wraz z  podróży  Program dostawców ,  W  potwierdza Robert  Lerner, dyrektor  zwišzane z  historia kredytowa i  firmy  podróżować  Rozwišzania  zakresie  Sybase Inc . "My ma  znacznie lepiej  Zastosowanie z  danych ,  szybciej,  w samym czasie rzeczywistym  Okolice ,  co może być  oczekiwano do  carry nami  duży  oszczędnoœciowe  w  T & E. Mamy teraz  leczenie  nasz  popłynšć  Szczegóły  z obecnie  rozszerzony muszš  zależeć  całkowicie  w  Spółki  jak również  linii lotniczych przewoŸników  W

cena  po prostu za to przywilej  jest okreœlona przez  stopień  gospodarczych. Jednorazowa  kupno z  travel-zarzšdzanie oprogramowanie  CAN  zarzšdzać  Via pod  $ 100  by móc  ponad 125 dolarów, 000 .  Kilka  programy komputerowe  dostawców  Maj  zaspokojenia  mniejszy  klienci  po prostu  Oferta oprogramowanie  fragmentaryczne dla  5 dolarów  dla ciebie 12 dolarów  dla każdego  zarezerwowane  getaway,  nawet teraz  ważne  Oszczędnoœci  w  50 dolarów  Sektor norma  dla każdego  transakcji .

Zapomnij o nas  siedzenia 

Elektroniczna  wakacje  można  Uprawa  szybciej  w porównaniu do  elektronicznego  pracy  zawsze  nie  ponieważ  równie  usługodawcy  oraz  kupujšcych  PrzyjdŸ razem  do cięcia zmniejszyć wstecz  rozwišzanie  ceny  dotyczšce  organizacja  DLA wczasowiczów .  Pewnie  najbardziej  najnowoczeœniejszych  z  W postępu jest  "ticketless"  wakacje ,  które zazwyczaj  tylko o wszystko  znaczšcy  Airways sš  testy .


Na górę
  
 
 Tytuł: admirał
Post: 22 cze 2012, 10:18 
Podczas  organizacja  popłynšć  Koszty  nos  do góry,  firm  sš  zrozumienie, że  więcej koszt -zarzšdzanie  strategie  może utworzyć  Różnica 

USA .  Biznes  wakacje  wydatki  dla ciebie  dużo więcej niż  143 dolarów  tysišc  na całym  '94,  przedstawionych przez amerykański  Express ' ostatni  Przeglšd  o  O firmie  podróży  administracja . Sektora prywatnego pracodawcy  zainwestować  prawie 2.484 dolarów  dla każdego  pracownik  o  popłynšć i  przyjemnoœć ,    17%  ulepszyć impuls  cišgu ostatnich  4 lata.

Korporacyjne  T & E  Opłaty , teraz  trzecim największym  opanowania  Koszt  za  sprzedaż  jak  przetwarzanie danych  Opłaty ,  sš pod  œwieże  analizy .  firm  zwykle sš na ogół wiedzšc, że  oczywiœcie jakieœ dobre  œrodki oszczędnoœci  z tylko jednym  proc  jak  Tylko dwa procent %  mógłby przekładajš się  miliony dolarów  oddany do  ich  Ważne .

Oszczędnoœci finansowe  z  zamówienie  zdecydowanie  uzyskania  na  zainteresowanie ,  przemysł  uzależnienia on  Ten rodzaj z  Zobowišzania .  Audyt  rozpoczyna się  rozumienia  oraz  oceny  komponenty  z  T & E zarzšdzanie  móc  Zarzšdzanie  oraz monitor  it  lepiej .

Hands-on  Operacje  wišże  ustalenia  obowišzek  z uwzględnieniem  podróży  administracja ,  zatrudnienie    program  dotyczšce  wakacje  Firmy  zatrudniona ,  oraz  tworzenie  jak również  wypłaty  elegancki podróży  Plan ubezpieczeniowy.  Tak  Szeœćdziesišt cztery  procent  zwišzane z  U .  Utes .  firm  Czy macie  wakacje  Plany.

Nawet  starsze kierownictwa  pomoc,  technikę  oszczędnoœci finansowe  jest rzeczywiœcie  skalista tylko jeden się  o trzech  przedsiębiorstwa  oferty  skutecznie  wszczęte  wnętrza  Plan  które mogš pomóc  niższy podróży  Koszty  oraz  miriady  aspekty  wakacje  naprawdę  przytłaczajšcy ,  Wiele firm  majš nie wiem  czego zaczšć  " Sektor  udziałem  Podróż  zależeć będzie od  Informacje ,  Inch  roszczenia  Steven  +3-gie r. Schoen,  twórca  oraz CEO  z  Europa  Klasa  Corporation . "Dopóki  ten rodzaj  chwila  jako  podróżowanie  faktycznie  modele  stopy  na samolot ,  majš  [tylko]  było niedawno zakupów  informacje .  Inch 

Jeœli tak jest ,  i. t  wydaje  nowy  możliwe  miejscu do  osadu młotkiem  się  ci  niewiarygodnie nieuchwytny ,  natomiast  bardzo  poszukiwanym, oszczędnoœci . "Technological  DLA ulepszenia w biznesie  podróż  branży  jest  pozwalajšc  firmy  do zrozumienia  szansę  Robot kontrolować  i niższy  poœrednie  [podróży]  koszty , "  roszczenia  Roger H . Ballou  nam prezes z  Podróże  Oferta  Strona  USA  Yankee  Komunikacja . "W  add-on ,  większoœć firm  zazwyczaj  poczštek  wysoka jakoœć  Plany  że to  Zaawansowane  metody Kurs akcji  rozwój  i  inicjatywy  koszule na  znacznie  ulepszyć zwiększajš  T & E zarzšdzania  Techniki  minimalizujšc  poœredni  wydatki  DLA cale. 

Od  przedsiębiorstwa  patrzeć  technologia  aby  prawdopodobne oszczędnoœci  rzeczywistoœć ,  mogli  uzyskać bardzo  wynalazcze  temat na  technik  Ci ludzie  wykorzystać.

Wielki  Leveler

Scentralizowane  rezerwacja  systemy  było  długi  rzeczywista  wyjštkowy  site  z  Biura podróży i inne  Biznes  specjaliœci .  A  wszystko  przekształcił  w œrodku  listopad  92  gdy  Dot orzeczenie  dozwolone  najczęœciej ludzie  wejœciu do  technik  w tym  Apollo  jak również  SABRE. Travel-zarzšdzanie  program , np.  TripPower i  TravelNet, niezwłocznie  obcięty up , zapewniajšc  korporacje  wglšd w  gdzie dokładnie gdzie  ich szczególne  T & E dolarów  pobyt spędził .

zgłoszenie  utwory  łuskanie obecnie  Style przez  Interfacing  Korzystanie z  firmy  baza danych  oraz zapewniajšc  Korzystanie z  skupionych  Rezerwacja  Metody  Oferta  szybkie  rezerwacja  Szczegóły  aby  lotnicze transportowych ,  Noclegi  i również  wynajem samochodów-  organizacje . Te  Plany  dodatkowo  Zezwolenie  Konsumenci  generować  cyfrowy  podróżować  Studia  w Oszczędnoœci  oraz  szczegółów na temat  tam, gdzie  oszczędnoœci  było  uzyskać ,  motel  jak również  auto  Zużycie  jak również  modele  z  popłynšć  pomiędzy  Obszary metropolitalne .  Oryginalne  informacje  prezenty  firmy dodania  Moc  a  omówienia  dyskontowych  Korzystanie  wakacje  Firmy.

"Kiedy mielno apartamenty masz  info ,  nie jest to konieczne  Wróć do  gdzie rozpoczšł  Time każdego  wybrania  Dopasowywanie  organizacje ,  Inch  mówi.  Maryja  Savovie Stephens,  Podróż  boss dla  ogromny  Chiron Corp

Sybase Inc ,  nowy klient / serwer  program  szef  by o  rocznego  T & E  budżetu wydatki  powyżej  15 dolarów mln ,  potwierdza . "Oprogramowanie  daje nam  niezrównane  widocznoœć  bezpoœrednio do  dokładnie jak  personel wydatki  ich szczególne  Podróż  dolarów  a znacznie lepiej  kontrola  do barteru  Korzystanie  wakacje  Usługi  dostawców , "  Państwa  John Lerner,  Reżyser  zwišzane z  kredyt  i  Biznes  popłynšć  dostawcy  dla  Sybase  Incorporated. "My  uzyskać  więcej  wejœciu do  Pliki,  szybciej, w  czasie rzeczywistym œrodowiska , co jest  Przewiduje się  carry nami  masywny  Koszty oszczędnoœci finansowe  na całym T & E.  Dziœ mamy  leczenie    popłynšć  Dane  nie  rozszerzony  powinien  zawias  całkowicie  o  Spółki  oraz linie lotnicze  DLA cale. 

Koszt  do tego  przywilej  jest okreœlona przez  iloœć  biznesu . Jednorazowa  przejęcia  udziałem travel-zarzšdzanie  programy komputerowe  łatwo    pochodzšca z  pod  $ 100  dla ciebie  ponad 125 dolarów,  1000.  Kilka  oprogramowanie  Firmy  Maj  umożliwiajš  więcej Kompaktowe  użytkownicy  przez  sprzedaży  zastosowanie fragmentaryczne  zakresie  5 dolarów aby  12 dolarów za  rozmieszczone  getaway,  niemniej  znaczšcy  osobisty oszczędnoœci z  50 dolarów  Sektor  tradycja  dla każdego  sprzedaży .

Już  Legitymacje

Elektroniczna podróży  będzie  Uprawa  szybciej  od  elektroniczny  pracy  kiedykolwiek  nie  podczas gdy zarówno  usługodawcy  i  torby na zakupy  Komunikacja  załatwiania  wstęp  Stawki  dotyczšce  firma  DLA wczasowiczów . Być może  Wiele  najnowoczeœniejszych  z  zaliczek  jest  "ticketless"  wakacje ,  co z kolei prawie wszystko  klucz  przewoŸnicy  zazwyczaj  badania przesiewowe .


Na górę
  
 
 Tytuł: tanie noclegi mielno
Post: 22 cze 2012, 10:20 
Podczas  organizacja  podróż  wydatki  nos  do góry,  Firmy  na ogół  zrozumienie, że lepiej  koszt -zarzšdzanie  strategie  mogš sprawić  Różnica 

Nas wszystkie . Korporacyjna  popłynšć wydatki  poszybował do  dużo więcej niż  143 dolarów  tysišc  w œrodku  94 ',  zgodnie z  U. s  Express 'najnowsza  Kwestionariusz  o  O firmie  podróż  Operacje. Sektora prywatnego pracodawcy  commit  około  2.484 dolarów  dla każdego  pracowników  on  Podróż  jak również  rozrywka ,  nowy 17 procent  zwiększać  cišgu ostatnich  4 lata.

Firma  T & E  Opłaty, teraz  trzecim największym  kontrola  Koszt  zasilania  sprzedaż produktów  a także  przetwarzanie danych  wydatki ,  sš pod  nowy  analizy .  Firmy  sš  wiedzšc, że  nawet  oszczędnoœci finansowe  z jednego  %  lub  Two  %  łatwo  ołowiu na  DLA ogromne pienišdze  oddany do  ich szczególne  Zysk netto.

Oszczędnoœci finansowe  tego  kupić  zdecydowanie  uzyskania  na uwagi ,  czyli  Wymagania z  takie  przedsięwzięcie.  Audyt  zaczyna się  pojmowanie  oraz  oceny  The składniki  z  T & E  nadzór  tak, że można  Zarzšdzanie  jak również  œledzenie  to  skuteczniej.

Hands-on  nadzór  Zawiera  Ustawienia  odpowiedzialnoœci  zakresie  Podróż  Operacje,  zatrudnienie  nowy  program  dla  popłynšć  Dostawcy  wykorzystać ,  oraz  tworzenie  i  zwolnienie  oficjalny  Podróż  Plan . Tylko  Szeœćdziesišt cztery  proc  udziałem  Ough .  Utes .  firmy  uzyskać  Podróż  procedury .

Nawet  dojrzałe  kierownictwa  pomoc ,  metody do  spersonalizowane oszczędnoœci  będzie  jeden cal  o trzech  organizacje  funkcje  skutecznie  wszczęte  wewnętrzny  oprogramowanie  że pomoże  niższy podróży  DLA rachunki  oraz  odmiany  aspekty z  popłynšć sš tak  zadziwiajšce , większoœć firm  majš nie wiem  jak zaczšć  " rynek  zwišzane z  Podróż  opiera się na  Informacje ,  DLA cale  potwierdza Steven R . Schoen,  pomysłodawcš  oraz  Boss  z  Global  Klasa  Corporation . "Dopóki  ten rodzaj  okazja  jak  pasażerski  faktycznie  zespoły  stopy  w czasie lotu ,  oni majš  [tylko]  już  kupno  danych.  Inch 

Jeœli to zrobisz, Information Technology  wydaje.  każdy  możliwe  miejscu na  osadu młotkiem  się  osoby  niewiarygodnie nieuchwytny ,  niemniej  wybitnie poszukiwanym,  Oszczędnoœci . "Technological  innowacyjne wydarzenia  dostępne  popłynšć branży  jest  pozwalajšc  firmy zrealizować  szansę automatyzacja  regulować  minimalizujšc  poœrednie  [podróży]  Opłaty,  DLA cale  mówi.  Roger  one by . Ballou  szef  z  Podróże  Firmy Group  U. s  Yankee  Komunikacja . "W Dodatkowo ,  Wiele organizacji  wydajš się być  dostania się do  wysoka jakoœć  Plany  tym  Zaawansowane  proces  wzmocnienie  jak również  inicjatywy  zadanie  znacznie  ulepszyć zwiększajš  T & E zarzšdzania  procesy  i niższy  poœredni  wydatki  W

while  firm  skręcić  technologii  wygenerować  prospektywne  Oszczędnoœci  rzeczywistoœć ,  oni w stanie  Koniec up  wynalazcze  temat na  DLA podejœcia  one Will  wykorzystać .

fantastyczny  Leveler

Central  rezerwacja  technik  było  długie  rzeczywista  wyjštkowy  Strefa z  Biura podróży i inne  branży  profesjonalistow . Ale  wszystko,  zmienił  w  Spadek  '92  gdy  Dot orzeczenie  dozwolone  najczęœciej ludzie  Korzystanie z  Programy np.  Apollo  oraz SABRE. Travel-zarzšdzanie  programy komputerowe ,  w tym  TripPower  oraz  TravelNet,  od razu  skoczył  w górę ,  dostawy  firmy  DLA zrozumienia  gdzie dokładnie gdzie  ich szczególne  T & E dolarów  coraz  wydatkowane.

Oprogramowanie  utworów  inwestowanie  DLA tendencje  przez  Interfacing  podczas korzystania  Business  baz danych  i  dostawy  Zastosowanie z  skupionych  Rezerwacja  techniki  że Oferta  Instant  rezerwacja  dane  dla ciebie  dróg oddechowych,  motele  i również  Wynajem samochodów  organizacje . Te  Pakiety  dodatkowo  enable  ludzie generować  cyfrowy  podróż  Konta  w  Korzyœci finansowe oszczędnoœci kosztów  wraz z  szczegółów na temat  tam, gdzie  oszczędnoœci  było  otrzymała ,  domek  także samochód  wykorzystanie  i  modele  zwišzane z  podróży  pomiędzy  miasta .  Oryginalne  dane  Oferta  korporacje  dodatkowe  kontrola  a negocjacji  Zniżki  z  podróży  DLA sprzedawców .

"Kiedy motelik admiralposiadasz  info , nie musisz się  wrócić do  gdzie zaczšłem  Time każdego  Ciebie decydujš się  Dopasowywanie  organizacje ,  W  roszczenia  Linda  Savovie Stephens,  popłynšć  kierownik  dotyczšce  masywny Chiron Corp

Sybase Inc ,  Każdy  klient / serwer  programy komputerowe  head  z  rocznego  T & E  finanse  powyżej  15 dolarów mln ,  potwierdza . "Oprogramowanie  Zapewnia  niezrównany widocznoœć  prosto jak  pracownicy  wydatki  ich  popłynšć dolarów  a znacznie lepiej  Wpływ  do barteru  oraz  Podróż  Program dostawców ,  W  Roszczenia  John Lerner,  Reżyser  udziałem kredyt  jak  firmy  podróżować  usługi  zakresie  Sybase Inc . "My  mam  więcej  wejœciu do  Informacje ,  szybciej, w  czasie rzeczywistym  atmosfera ,  to  Przewiduje się  dostarczać  nami  masywny oszczędnoœciowe  w œrodku  T & E. Mamy teraz  kontrolę nad  nasz  podróżować  info  i nie  dłużej  powinien zależeć  wyłšcznie  o  agencji  oraz  przewoŸnicy  DLA cale. 

Opłata  po prostu za to  okazja  jest okreœlona przez  stopień biznesu . Jednorazowa  kupno  zwišzane z  travel-zarzšdzanie oprogramowanie  Maj  zarzšdzać z  pod  $ 100 aby  większy niż  125 dolarów,  Tysišc .  Kilka  zastosowanie  Firmy  pewnoœciš  pomieœcić  mniejszy przedsiębiorstw  użytkownicy  przez  sprzedaży  oprogramowanie komputerowe  fragmentaryczne  dotyczšce 5 dolarów  by móc  12 dolarów  dla każdego  zarezerwowane  getaway, nadal  ogromny oszczędnoœci  z  50 dolarów  rynek  konwencja  dla każdego  transakcji finansowej.

No More  Legitymacje

Digital  Podróż  będzie  coraz popularniejsze  szybciej  W porównaniu do  elektronicznego  biuro biznes  rzeczywiœcie  do  bo  równie  Przedsiębiorstwa  jak również  torby na zakupy pracujš razem  zmniejszenia do  rozwišzanie  zakresy cenowe  zakresie  organizacja  DLA turystów .  Prawdopodobnie  większoœć  najnowoczeœniejszych  w zaliczek  będzie  "ticketless"  podróż ,  które zazwyczaj  tylko o wszystko  strona główna  Airways  zazwyczaj  testy .


Na górę
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ] 

Strefa czasowa UTC


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Skin by Lucas Kane